Archív článkov

Turecko v spoločnom tranzite

06.11.2012 17:23
  Na zasadnutí Zmiešaného Výboru ES/EZVO pre spoločný tranzitný režim dňa 19. januára 2012 bolo na základe žiadosti Chorvátska a Turecka o pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru (ďalej iba „dohovory“) rozhodnuté o...

Kontrola stavu colných operácií

03.10.2012 11:12
Na stránke "Zaujímavé linky" pribudli linky, pomocou ktorých si môžete skontrolovať stav vybavenosti Vašich vývozných a/alebo tranzitných operácií. Po otvorení príslušnej stránky stačí zadať číslo MRN a systém Vám poskytne požadované informácie.

Aktualizovaná ponuka školení a seminárov

31.08.2012 11:04
  na našej stránke "Školenia a semináre" sme práve aktualizovali ponuku školení a seminárov na mesiace september – december 2012. Pri jednotlivých aktivitách nájdete termíny a miesta, kde sa uskutočnia, ako aj ceny. Pre stálych klientov našej spoločnosti môžeme poskytnúť zaujímavé...

V EÚ bolo vydaných 10.000 osvedčení SHS (AEO)

22.03.2012 13:13
V Európskej únii bolo vydaných už 10.000 osvedčení SHS od zavedenia tohto projektu pred troma rokmi v colnej legislatíve EÚ. Na Slovensku bolo vydaných niečo cez 40 osvedčení SHS. Bližšie informácie sa nachádzajú tu.

Uplatňovanie SHS (AEO) vo svete

15.03.2012 09:37
Svetová colná organizácia (WCO) vydala v roku 2011 materiál, ktorý prehľadným spôsobom mapuje uplatňovanie SHS programu vo svete, poskytované výhody držiteľom osvedčenia SHS, ako aj vzájomné uznávanie osvedčení SHS medzi štátmi na základe dohôd. Krátky prehľad krajín, v ktorých sa uplatňuje SHS...

Štúdia o implementácii Modernizovaného Colného kódexu

07.03.2012 09:46
Európsky parlament uverejnil materiál o preskúmaní implementácie MCC. Správa uvádza, že "cieľom tejto štúdie je zistiť výzvy a podmienky týkajúce sa implementácie MCC. Štúdia identifikuje a hodnotí právne, IT a prevádzkové problémy s ohľadom na implementáciu MCC." Štúdia naznačuje, že v najlepšom...

Colný režim 42

06.03.2012 10:54
Európsky dvor audítorov uverejnil osobitnú správu č. 13/2011 o tom, či sa predchádza prostredníctvom kontroly colného režimu 42 úniku DPH a či sa ním odhaľuje únik DPH. Tu je tlačová správa a tu osobitná správa. Ďalšie informácie ohľadom režimu 42 nájdete v inej časti našej stránky TU.

Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

06.03.2012 10:20
Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1336/2011 z 13. decembra 2011  EÚ zaviedla výnimočné obchodné opatrenia (colné preferencie) pre výrobky pochádzajúce z colného územia Kosova, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej...

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime: Chorvátsko a Turecko

06.03.2012 09:30
Rada EÚ prijala rozhodnutie o pozícii, ktorou Európska únia pozve Chorvátsko a Turecko k pristúpeniu k Dohovoru z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru z 20. mája 1987 o zjednodušení formalít pri preprave tovaru. Vzhľadom k tomu, že výbory oboch dohovorov rozhodoli o...

Colný kódex Únie (Union Customs Code)

05.03.2012 13:57
Dňa 20. februára 2012 Európska komisia zverejnila návrh prepracovanej verzie nariadenia, ktorým sa ustanovuje Modernizovaný Colný kódex (MCC), pričom zároveň navrhuje jeho premenovanie na Colný kódex Únie (UCC). Návrh nového UCC je tu.
Záznamy: 1 - 10 zo 10