Daňové poradenstvo

Profesionálny prístup a Vaša spokojnosť je našou hlavnou prioritou. Výsledkom našej práce je spokojný zákazník, ktorý prenechal všetky starosti o svoje záležitosti v oblasti spotrebných daní na nás. Ponúkame Vám správne a bezchybné poradenstvo a konzultácie, právnu pomoc, zastupovanie v konaniach pred colnými orgánmi a orgánmi verejnej a štátnej správy v súlade s legislatívou platnou v oblasti spotrebných daní.

 

Poskytujeme pre klientov odborné služby :

  • poradenstva v oblasti spotrebných daní

  • pri vzdelávaní a rozvíjaní zručností Vašich pracovníkov formou školení a seminárov

  • zastúpenia v konaniach pred colnými orgánmi

  • zastúpenia v konaniach pred súdmi pri súdnych konanich v rámci právnej ochrany klientov

  • konzultácií ako súčasť poskytovaných služieb