Sídlo spoločnosti:

Plynárenská 1

821 09 Bratislava - Ružinov

 

nájdete nás v budove BBC 1, blok B, na 7. poschodí


IČO: 36 723 894
IČ DPH: SK2022301017

 

Ing. Tibor Vojtko, odborník na colnú problematiku

Ing. tibor VojtkoVŠ vzdelanie ekonomického smeru, je odborným poradcom pre oblasť cla. V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Špecializoval sa najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Aktívne sa zapojil do procesu príprav colnej správy na členstvo v EÚ, neskôr zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých výboroch a pracovných skupinách pri EK. Svoje vedomosti a kontakty rozširoval aj na poli medzinárodnej spolupráce. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. V súčasnom období vystupuje ako konateľ a spoločník v spoločnosti DAC Consulting.

MOBIL: 0944 393 883; E-MAIL: vojtko@dacconsulting.sk

 

Ing. Radko Jurák, odborník na spotrebné dane

Ing. Radko JurákVŠ vzdelanie právnického a ekonomického smeru, je odborným konzultantom a špecialistom pre problematiku spotrebných daní. Počas pôsobenia v colnej správe pracoval na rôznych pozíciách odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR. Špecializoval sa na metodické usmerňovanie v oblasti daňového dozoru a daňovej kontroly pri správe spotrebných daní. Spolupracoval ako lektor s rôznymi organizáciami. V súčasnom období vystupuje ako externý spolupracovník spoločnosti DAC Consulting.

MOBIL: 0905 988 542; E-MAIL: jurak@dacconsulting.sk

  

 

  

 JUDr. Maroš Prosman, odborník na právo

JUDr. Maroš Prosman

VŠ vzdelanie - Právnická fakulta Trnavskej univerzity, má advokátske skúšky.
Pracoval na riadiacich pozíciách na právnom odbore Colného riaditeľstva SR a metodicky usmerňoval colné úrady v oblasti ciel a správy spotrebných daní, pričom prekonal vývoj v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do EÚ so všetkými dopadmi na danú problematiku. Vďaka vynikajúcej znalosti problematiky a jazykového vybavenia mal možnosť reprezentovať colnú správu vo výboroch Európskej komisie pre clá a spotrebné dane ako zástupca Slovenskej republiky.
Zúčastnil sa viacerých študijných pobytov a stáží v krajinách EÚ, čo mu umožnilo získať neoceniteľné skúsenosti a poznatky, taktiež kontakty. Podieľal sa na praktických riešeniach najzložitejších problémov a prípadov v oblasti ciel a správy spotrebných daní. V súčasnom období vystupuje ako konateľ a spoločník v spoločnosti DAC Consulting.

TEL.: +421 2 3211 4775; E-MAIL: prosman@dacconsulting.sk