Colný režim 42

06.03.2012 10:54

Európsky dvor audítorov uverejnil osobitnú správu č. 13/2011 o tom, či sa predchádza prostredníctvom kontroly colného režimu 42 úniku DPH a či sa ním odhaľuje únik DPH.

Tu je tlačová správa a tu osobitná správa.

Ďalšie informácie ohľadom režimu 42 nájdete v inej časti našej stránky TU.