Dohovor o spoločnom tranzitnom režime: Chorvátsko a Turecko

06.03.2012 09:30

Rada EÚ prijala rozhodnutie o pozícii, ktorou Európska únia pozve Chorvátsko a Turecko k pristúpeniu k Dohovoru z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru z 20. mája 1987 o zjednodušení formalít pri preprave tovaru.
Vzhľadom k tomu, že výbory oboch dohovorov rozhodoli o pozvaní Chorvátska a Turecka, obe krajiny sa môžu pripojiť dohovorom s platnosťou od 1. júla 2012.