Uplatňovanie SHS (AEO) vo svete

2012.03.15 09:37

Svetová colná organizácia (WCO) vydala v roku 2011 materiál, ktorý prehľadným spôsobom mapuje uplatňovanie SHS programu vo svete, poskytované výhody držiteľom osvedčenia SHS, ako aj vzájomné uznávanie osvedčení SHS medzi štátmi na základe dohôd.

Krátky prehľad krajín, v ktorých sa uplatňuje SHS program je v nasledovnej tabuľke:

Osvedčenie SHS vydané v EÚ je od roku 2010 akceptované v Japonsku. Pripravuje sa dohoda o vzájomnom akceptovaní osvedčení SHS s USA (platnosť pravdepodobne od júla 2012) a Čínou.

Celý materiál WCO je tu.