Colný kódex Únie (Union Customs Code)

2012.03.05 13:57

Dňa 20. februára 2012 Európska komisia zverejnila návrh prepracovanej verzie nariadenia, ktorým sa ustanovuje Modernizovaný Colný kódex (MCC), pričom zároveň navrhuje jeho premenovanie na Colný kódex Únie (UCC). Návrh nového UCC je tu.