Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

2012.03.06 10:20

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1336/2011 z 13. decembra 2011  zaviedla výnimočné obchodné opatrenia (colné preferencie) pre výrobky pochádzajúce z colného územia Kosova, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory a Srbska. Tieto opatrenia platia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2015.