Turecko v spoločnom tranzite

06.11.2012 17:23

 

Na zasadnutí Zmiešaného Výboru ES/EZVO pre spoločný tranzitný režim dňa 19. januára 2012 bolo na základe žiadosti Chorvátska a Turecka o pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru (ďalej iba „dohovory“) rozhodnuté o ich prizvaní k dohovorom. Podľa informácie Generálneho riaditeľstva pre clá a dane (DG TAXUD) Turecko uložilo listiny o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady Európskych Spoločenstiev dňa 25. októbra 2012, na základe čoho pristúpenie Turecka nadobudne platnosť dňa 1. decembra 2012. Od tohto dátumu bude Turecko ďalšou  zmluvnou stranou dohovorov a tranzitné operácie v spoločnom tranzitnom režime budú môcť byť vykonávané aj do/z/cez Turecko, avšak iba za predpokladu, že zabezpečenie colného dlhu na spoločný tranzitný režim/tranzitný režim Spoločenstva bude platné aj pre Turecko.