Kurz colného deklaranta - colná problematika pre začiatočníkov

Kurz colného deklaranta - colná problematika pre začiatočníkov

Komu je tento kurz určený:

kurz je určený najmä pre pracovníkov, ktorí začínajú pracovať v oblasti colnej deklarácie; môže ísť o novoprijatých pracovníkov podnikov, o súkromných podnikateľov (živnostníkov), ktorí chcú začať podnikať v oblasti colnej deklarácie, o zamestnancov podnikov, ktorým v rámci reorganizácie pribudla agenda colnej deklarácie a pod.

Ciele kurzu:

cieľom kurzu je poskytnúť poslucháčom základný prehľad v oblasti uplatňovania colných predpisov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, naučiť poslucháčov vyplňovať a podávať colné vyhlásenia, ako aj orientovať sa v základoch práce s colným sadzobníkom pri zatrieďovaní tovaru; absolvent kurzu by mal získať základné vedomosti pre samostatnú prácu na pozícii colný deklarant.

Rozsah kurzu: 4 dni (denne 7-8 hodín prednášok a cvičení)

Obsah: presný obsah bude zaslaný prihláseným záujemcom.

 

Termín konania

Miesto

Dátum uzávierky prihlášok

11.06.-14.06.2018

Bratislava*

01.06.2018

jeseň 2018 Bratislava* 10 dní pred určeným termínom

* V prípade, že o kurz prejaví zujem väčšina účastníkov z iného regiónu SR, radi sa prispôsobíme požiadavke účastníkov.

 

Odporúčame Vám prečítať si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

Späť na zoznam