Colná problematika pre pokročilých - konzultačný seminár

Colná problematika pre pokročilých - konzultačný seminár

Cieľom konzultačného seminára je rozšíriť vedomosti záujemcov v oblasti uplatňovania colných predpisov. Seminár je určený najmä pre spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu tovaru a pre pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na vybavovaní colných formalít. Preto je vhodné obsah seminára vopred konzultovať, prípadne zaslať presné požiadavky na obsah tak, aby bolo možné seminár prispôsobiť požiadavkám účastníkov.

V súčasnosti na základe požiadaviek záujemcov pripravujeme konzultačné semináre na tieto témy:

- pravidlá zatrieďovania tovaru, základy práce s colným sadzobníkom,

- pravidlá pôvodu tovaru.

 

Ďalšie informácie nájdete v časti "Prihlášky a podmienky účasti".