Kurz colného deklaranta - colná problematika pre začiatočníkov

Kurz colného deklaranta - colná problematika pre začiatočníkov

Cieľom kurzu je poskytnúť poslucháčom základný prehľad v oblasti uplatňovania colných predpisov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, naučiť poslucháčov vyplňovať a podávať colné vyhlásenia, ako aj orientovať sa v základoch práce s colným sadzobníkom pri zatrieďovaní tovaru. Absolvent kurzu by mal získať základné vedomosti pre prácu na pozícii colný deklarant.

Rozsah kurzu: 4 dni (denne 7-8 hodín prednášok a cvičení)

Obsah: presný obsah bude zaslaný prihláseným záujemcom.

Najbližšie termíny:

19. - 22. 11. 2012, Bratislava (uzávierka prihlášok 12. 11. 2012)

14. - 17. 01. 2013, Košice      (uzávierka prihlášok 07. 01. 2013)

11. - 14. 02. 2013, Žilina       (uzávierka prihlášok 04. 02. 2013)