INCOTERMS 2010 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

INCOTERMS 2010 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, ako aj pre pracovníkov na úseku colnej deklarácie. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným pomôcť orientovať sa v problematike používania pravidiel INCOTERMS a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

Obsah:

·  Úvod do histórie uplatňovania pravidiel INCOTERMS

·  Charakteristika pravidiel INCOTERMS

·  Výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel INCOTERMS 2010

·  Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010

·  Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru

·  Praktické príklady

·  Diskusia, otázky a odpovede

Termíny a miesta:

07. 11. 2012 - Bratislava

28. 11. 2012 - Žilina

06. 12. 2012 - Bratislava

 

Ďalšie informácie nájdete v časti "Prihlášky a podmienky účasti".

Na tento seminár sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.