INTRASTAT - aktuálne novinky na rok 2013

INTRASTAT - aktuálne novinky na rok 2013

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným zaručiť správnu orientáciu v problematike INTRASTATU.

 

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

Obsah:

·      Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu

·      Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU

·      Metodika zberu štatistických údajov

·      Postup pri príprave štatistických hlásení

·      Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu,

·      Praktické príklady

·      Diskusia, otázky a odpovede

Termíny a miesta: 03. 12. 2012 - Košice

                           04. 12. 2012 - Žilina

                           10. 12. 2012 - Bratislava

 

Ďalšie informácie nájdete v časti "Prihlášky a podmienky účasti".

Na tento seminár sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.