Spotrebné dane - orientujte sa v problematike

Spotrebné dane - orientujte sa v problematike

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia Vám uľahčia orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným uľahčiť orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

 

Rozsah školenia: 1 deň (6÷8 hod.)

Obsah:

·      Úvod do problematiky spotrebných daní

·      Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť spotrebných daní

·      Metodika aplikovania zákonov o spotrebných daniach

·      Povinnosti daňových subjektov

·      Výroba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani

·      Skladovanie a preprava tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani

·      Elektronická komunikácia s colným úradom pri preprave tovaru v režime pozastavenia dane

·      Praktické príklady

·      Diskusia, otázky a odpovede

Termíny a miesta: 25. 10. 2012 - Bratislava

                           08. 11. 2012 - Košice

                           15. 11. 2012 - Žilina

                           11. 12. 2012 - Bratislava

 

Ďalšie informácie nájdete v časti "Prihlášky a podmienky účasti".

Na tento seminár sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.