INCOTERMS 2010 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

INCOTERMS 2010 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Komu odporúčame toto školenie:

školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, ako aj pre pracovníkov na úseku colnej deklarácie.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v problematike používania pravidiel INCOTERMS a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

 

Obsah:
  • úvod do histórie uplatňovania pravidiel INCOTERMS,
  • charakteristika pravidiel INCOTERMS,
  • výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel INCOTERMS 2010,
  • prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010,
  • vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru,
  • praktické príklady,
  • diskusia, otázky a odpovede.

Termíny a miesta:

 

Dátum Miesto Uzávierka prihlášok
26.03.2018 Žilina 17.03.2018
27.09.2018 Žilina 20.09.2018
30.11.2018 Bratislava 23.11.2018

 

Prosíme Vás, prečítajte si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

Na toto školenie sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.

 

Späť na zoznam