Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Komu je školenie určené:

školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným uľahčiť orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia Vám uľahčia orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Pozor!!! Predmetom školenia sú aj aktuálne zmeny v zákonoch o spotrebných daniach.

 

Rozsah školenia: podľa požiadaviek objednávateľa

  Obsah*:
  • úvod do problematiky spotrebných daní,
  • predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť spotrebných daní,
  • metodika aplikovania zákonov o spotrebných daniach,
  • povinnosti daňových subjektov,
  • výroba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani,
  • skladovanie a preprava tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani,
  • elektronická komunikácia s colným úradom pri preprave tovaru v režime pozastavenia dane,
  • praktické príklady,
  • diskusia, otázky a odpovede.

Vyššie uvedený obsah je len orientačný. Vieme Vám pripraviť obsah "šitý na mieru".

 

Termíny a miesta: individuálne podľa požiadaviek objednávateľa

 

Odporúčame Vám prečítať si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

Na toto školenie sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.

 

Späť na zoznam