Školenia a semináre

Colná problematika v kocke

Komu odporúčame toto školenie: školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy; mali by sa ho zúčastniť takí pracovníci, ktorí musia poznať vzťah realizovaných...

INTRASTAT - aktuálne pre rok 2018

Komu odporúčame toto školenie: školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení...

INCOTERMS 2010 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Komu odporúčame toto školenie: školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, ako aj pre pracovníkov na úseku colnej deklarácie. Ciele školenia: cieľom školenia je oboznámiť...

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

Komu odporúčame toto školenie:   Školenie je určené predovšetkým pre tých zamestnancov firiem dovážajúcich a vyvážajúcich tovar, ktorí sa podieľajú na riadení daňovej agendy. Ide najmä o zamestnancov poverených udržiavaním kontaktov s daňovými a colnými úradmi, ale...

Kurz colného deklaranta - colná problematika pre začiatočníkov

Komu je tento kurz určený: kurz je určený najmä pre pracovníkov, ktorí začínajú pracovať v oblasti colnej deklarácie; môže ísť o novoprijatých pracovníkov podnikov, o súkromných podnikateľov (živnostníkov), ktorí chcú začať podnikať v oblasti colnej deklarácie, o zamestnancov podnikov, ktorým v...

Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi (PRIPRAVUJEME)

Pripravili sme pre Vás nový seminár s názvom "Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi". Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja,...

Najnovšie kauzy v colnom a daňovom práve (PRIPRAVUJEME)

Pripravili sme pre Vás nový seminár s názvom "Najnovšie kauzy v colnom a daňovom práve". Cieľom školenia je informovať účastníkov školenia o právnych názoroch správcov dane, Finančného riaditeľstva SR, prípadne aj Ministerstva financií SR a súdov v Slovenskej republike na najdôležitejšie colné a...

Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi (PRIPRAVUJEME)

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania colných predpisov po 1.5.2016 v praxi. Colné predpisy sú tvorené hlavne Colným kódexom Únie č. 952/2013, jeho vykonávacími a delegovanými nariadeniami, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať v spojení so...

Colná problematika pre pokročilých - konzultačný seminár

Komu je seninár určený: seminár je určený najmä pre záujemcov o hlbšie vedomosti v špecifických oblastiach uplatňovania colných predpisov. Ciele seminára: cieľom konzultačného seminára je rozšíriť vedomosti záujemcov v špecifických oblastiach uplatňovania colných predpisov; je určený najmä pre...

Spotrebné dane - ich uplatňovanie v praxi

Komu je školenie určené: školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane; vedomosti získané v rámci školenia by mali...

Prihlášky a podmienky účasti

Vyberte si akciu a termín z vyššie uvedenej ponuky a prihláste sa cez prihlasovací formulár, prípadne si môžete vyžiadať bližšie informácie cez kontaktný formulár v sekcii "NAPÍŠTE NÁM". Ak ste nenašli aktivitu ktorú potrebujete, napíšte nám a my Vám ponúkneme aktivitu podľa Vašich...

Platobné podmienky

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajte bezhotovostne v prospech účtu vedeného v Tatra banka č. ú. 2622824855/1100 (v tvare IBAN: SK9011000000002622824855), ako variabilný symbol (VS) uveďte Vaše IČO. Účastnícky poplatok pri všeobecných akciách otvoreného typu zahŕňa študijné materiály...