Neprehliadnite! Nové termíny školení na rok 2018!!!

Colné a daňové poradenstvo

poskytujeme v nasledovných oblastiach:

 • colné poradenstvo vrátane obchodnopolitických opatrení pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru,
 • daňové poradenstvo pre spotrebné dane
 • právne poradenstvo a zastupovanie v colnej a daňovej oblasti

 

Naším cieľom sú kvalitné služby a spokojný zákazník. Preto ponúkame

 • odborné poradenstvo a konzultácie na začiatku a počas vášho podnikania,
 • vykonanie colného auditu procesu dovozu, vývozu a colnej deklarácie spojené s návrhom optimalizácie a jeho realizáciou,
 • vykonanie daňového auditu nakladania s tovarom, ktorý podlieha spotrebnej dani, spojené s návrhom optimalizácie a jeho realizáciou,
 • zabezpečenie povolení (napr. colné režimy s ekonomickým účinkom, zjednodušené postupy, schválený vývozca pre pôvod tovaru, schválený ručiteľ a pod.), registrácií (napr. daňový sklad, oprávnený príjemca  a pod.) a osvedčení Schválený hospodársky subjekt (AEO),
 • školenia a semináre,
 • zastupovanie v správnych konaniach vedených colnými orgánmi (Finančné riaditeľstvo SR a colné úrady),
 • právne poradenstvo v prípade uplatnenia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
 • zastupovanie pred štátnymi orgánmi a súdmi v prípade právneho sporu.

 

Naše služby poskytujeme najmä subjektom, ktoré:

 • obchodujú alebo vyvíjajú svoju činnosť voči tretím krajinám (mimo Európskej únie) a v praxi uplatňujú colné predpisy,
 • obchodujú alebo vyvíjajú svoju činnosť voči ostatným členským štátom EÚ v rámci realizácie intrakomunitárnych obchodov,
 • obchodujú alebo vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a pôsobia v oblasti komodít podliehajúcich spotrebným daniam.

 

 Našim klientom poskytujeme:

 • odborné konzultácie na začiatku a počas ich podnikania v oblasti colnej problematiky a spotrebných daní,
 • orientáciu v procesných i procedurálnych úkonoch a náležitostiach so znalosťou prostredia colnej správy a fungovania jej mechanizmov,
 • zastúpenie v správnych a daňových konaniach vedených colnými orgánmi,
 • špecializované vzdelávacie aktivity v rámci profesijného vzdelávania,
 • školenia a semináre v oblasti colná problematika a spotrebné dane so skúsenými lektormi,
 • služby odborníkov a špecialistov z oblasti colnej problematiky a spotrebných daní.

 

 Ak potrebujete:

 • radu, pomoc či konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať,
 • nastaviť efektívne Váš colný, logistický či daňový systém, obráťte sa na nás,
 • riešiť konkrétny problém, ktorý Vám vznikol vo vzťahu k colným orgánom, sme tu pre Vás,
 • nájsť riešenie Vášho pretrvávajúceho problému pri uplatňovaní colnej a daňovej legislatívy, colných a daňových režimov, či procedurálnych postupov, tak my vieme ako,
 • získať povolenie na používanie niektorého z colných režimov s ekonomickým účinkom, či zjednodušeného postupu, netrápte sa s tým, čo môžu zvládnuť odborníci,
 • získať povolenie alebo registráciu v oblasti spotrebných daní, sme tu pre Vás,
 • získať osvedčenie Schváleného hospodárskeho subjektu, my vieme ako na to, dajte nám dôveru, za nás hovoria už realizované projekty,
 • preškoliť, či vyškoliť Vašich pracovníkov colnej deklarácie, logistiky, či obchodníkov ste na správnej adrese, stačí si vybrať z našej ponuky „ŠKOLENIA A SEMINÁRE“,
 • získať analýzu a alternatívne byť pripravení na obchodné rokovanie so zahraničným partnerom, my pre Vás pripravíme adekvátne a kvalitné podklady, čo zjednoduší a urýchli celý proces obchodných rokovaní, priblíži a zjednoduší dosiahnutie dohody, či získanie zákazky, buďte pripravení a oslovte odborníkov,
 • služby, s ktorými sú spokojné nadnárodné spoločnosti, známe značky, či najväčší prepravcovia a operátori na trhu, Vaše rozhodnutie Vám ušetrí čas, peniaze a predídete možným problémom.

 

Nájdete nás na adrese:

Plynárenská 1

BBC 1 blok B, 7. poschodie

GPS súradnice:

+48° 8' 49.33", +17° 8' 33.01"

(48.147037, 17.142502).

V prípade použitia vozidla môžete využiť

platené parkovanie priamo v budove

BBC 1.