Vám szaktanácsadás

Vámeljárások

A Közösségi Vámkódex különböző vámeljárások alkalmazását szabályozza. A nyilatkozattevő az áru vámjogi helyzetétől, esetleg tilalmak és korlátozásoktól függően szabadon dönthet ezek alkalmazása felől. Vámhatóság nem írhatja elő, milyen vámjogi sorsot illetve milyen vámeljárást alkalmazzon az áruval kapcsolatban, ha eről az illetékes jogszabályok nem rendelkeznek másként.

 

 

Egyszrüsített eljárások

Már a Közösségi Vámkódex bevetzetőjében is szó esik arról, hogy a vámjognak egyszrűsödnie kell és a vámeljárásokkal kapcsolatos formalitásokat a lehető legnagyobb mértékben el kell törölni. Ezért lehetőség van az áru vámkezelése során egyszerűsített eljárások alkalmazására.

Három típusú egyszerűsítés alkalmazható a következő elvek alapján:

  • a vámáru-nyilatkozat adatai közül bizonyos adatok elhagyhatóak, illetve a vámáru-nyilatkozat mellékletét képező okmányok közül egyesek csatolása mellőzhető - hiányos vámáru-nyilatkozat;
  • a vámáru-nyilatkozat helyett valamilyen kereskedelmi vagy adminisztratív okmány benyújtása, az árunak a szóban forgó vámeljárás alá vonására irányuló kérelem kíséretében - egyszerűsített vámáru-nyilatkozat;
  • az árunak a szóban forgó eljárás alá vonása nyilvántartásba történő bejegyzéssel; ebben az esetben a vámhatóság eltekinthet attól a követelménytől, hogy a nyilatkozattevő az árut vám elé állítsa - helyi vámkezelési eljárás.