Štúdia o implementácii Modernizovaného Colného kódexu

07.03.2012 09:46

Európsky parlament uverejnil materiál o preskúmaní implementácie MCC. Správa uvádza, že "cieľom tejto štúdie je zistiť výzvy a podmienky týkajúce sa implementácie MCC. Štúdia identifikuje a hodnotí právne, IT a prevádzkové problémy s ohľadom na implementáciu MCC."

Štúdia naznačuje, že v najlepšom prípade termín pre implementáciu MCC je december 2017 a v najhoršom prípad marec 2033.

Predmetná štúdia je tu.