Colná problematika pre pokročilých - konzultačný seminár

Colná problematika pre pokročilých - konzultačný seminár

Komu je seninár určený:

seminár je určený najmä pre záujemcov o hlbšie vedomosti v špecifických oblastiach uplatňovania colných predpisov.

Ciele seminára:

cieľom konzultačného seminára je rozšíriť vedomosti záujemcov v špecifických oblastiach uplatňovania colných predpisov; je určený najmä pre spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu tovaru a pre pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na vybavovaní colných formalít, preto je vhodné obsah seminára vopred konzultovať, prípadne zaslať presné požiadavky na obsah tak, aby bolo možné seminár prispôsobiť požiadavkám účastníkov.

Seminár odporúčame realizovať v uzavretej forme priamo v spoločnosti záujemcu - tzv. In-House (v preklade znamená "návšteva domu" samotného klienta za účelom vzdelávania zamestnancov; hlavnou výhodou je, že In-House semináre "šijeme na mieru").

V súčasnosti na základe požiadaviek záujemcov ponúkame konzultačné semináre na tieto témy:

- nový Colný kódex Únie,

- pravidlá zatrieďovania tovaru, základy práce s colným sadzobníkom,

- pravidlá pôvodu tovaru,

- colná hodnota a výmer cla.

 

Termíny:

  • v prípade In-House seminárov podľa individuálnych požiadviek záujemcov; prihlášky posielajte na skolenia@dacconsulting.sk.

 

Odporúčame Vám prečítať si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

 

Späť na zoznam