Colná problematika v kocke

Colná problematika v kocke

Komu odporúčame toto školenie:

školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy; mali by sa ho zúčastniť takí pracovníci, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchodných transakcií k colným predpisom.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným pomôcť orientovať sa v colnej problematike a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávok tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Lepšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými partnermi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Rozsah školenia: 2 dni (2 × 6÷8 hod.)

 • Obsah:
  1. deň
 • základné colné predpisy EÚ a SR,
 • základné pojmy a terminológia v colnej problematike,
 • podávanie predbežných colných vyhlásení,
 • colné režimy a colne schválené určenia, vysvetlenie, význam,
 • zjednodušené postupy a štatút Schváleného hospodárskeho subjektu,
 • diskusia, otázky a odpovede.
2. deň
 • colný sadzobník EÚ a systém TARIC,
 • pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií),
 • doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre),
 • preukazovanie štatútu tovaru (T2L, T2M, T2F, A.TR, T5, a pod.),
 • colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA),
 • pravidlá INCOTERMS 2010 – základy,
 • diskusia, otázky a odpovede.

Termíny a miesta: 

Termín Miesto Uzávierka prihlášok

13.-14.03.2018

Žilina

06.03.2018

03.-04.09.2018

Bratislava

27.08.2018

Odporúčame Vám prečítať si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

Na toto školenie sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.

 

Späť na zoznam