INTRASTAT - aktuálne pre rok 2018

INTRASTAT - aktuálne pre rok 2018

Komu odporúčame toto školenie:

školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným zaručiť správnu orientáciu v problematike INTRASTATU a poskytnúť dostatočný základ pre prácu v onblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ.

 

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

 

Obsah:

  • úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu,
  • predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU,
  • metodika zberu štatistických údajov,
  • postup pri príprave štatistických hlásení,
  • aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu,
  • praktické príklady,
  • diskusia, otázky a odpovede.

Termíny a miesta:

Termín Miesto Uzávierka prihlášok
19.03.2018 Žilina 12.03.2018
18.05.2018 Bratislava 11.05.2018
19.09.2018 Bratislava 12.09.2018
22.11.2018 Bratislava 15.11.2018
21.01.2019 Bratislava 14.01.2019

Prosíme Vás, prečítajte si naše informácie o prihláškach a podmienkach účasti, ako aj o platobných podmienkach.

Na toto školenie sa môžete prihlásiť aj u nášho partnera na stránke eseminare.sk.

 

Späť na zoznam