INTRASTAT

Poskytneme Vám poradenské služby súvisiace so štatistickým zisťovaním, ktoré slúži na zber, spracúvanie a poskytovanie údajov o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ. Toto zisťovanie nahrádza monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie", resp. výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".